حنیف

عکس کاور خود را تغییر دهید
بارگذاری
حنیف
عکس کاور خود را تغییر دهید
حنیف فروزانی در حوزه‌ی طراحی سایت، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و پیاده‌سازی سامانه‌های اتوماسیون مبتنی بر PLCها فعالیت می‌کند.
وضعیت این حساب کاربری منتشرشده است

این کاربر هنوز اطلاعاتی به نمایۀ خود نیفزوده است.

تاریخ عضویت: سپتامبر 20, 2017

کانال تلگرام