دوره های آموزشی

مباحث دوره‌ی LabVIEW برای دانشگاه‌ها

مباحثی که در دوره‌‌های داخل دانشگاه‌ها پوشش داده می‌شود. در دوره‌ی آموزشی مربوط به دانشگاه‌ها با توجه به کاربردهای گسترده‌ی نرم‌افزار LabVIEW ضمن تدریس موارد عمومی و اصول برنامه‌نویسی با لبویو، به کمک تجهیزات سخت‌افزاری به طور عملی ارتباط سنسور‌ها به کامپیوتر، معرفی انواع پروتکل‌های صنعتی و کارت‌های داده‌برداری، بررسی …

ادامه نوشته »

مخاطبان آموزشی دوره های LabVIEW

مخاطبان دوره های لبویو | کاربرد لب ویو

نرم افزار لبویو و مخاطبان آموزش دوره‌های لبویو : مخاطبان این دوره آموزش لبویو تمام دانشجویان و محققان رشته‌های مهندسی و علوم‌ پایه می‌باشند. افرادی که در پی پیاده‌سازی تحقیقات خود می‌باشند یا می‌خواهند با هزینه‌ی کم در خانه‌ی یا در محیط دانشگاه، آزمایش‌های متعددی انجام داده و نتایج آموخته‌های …

ادامه نوشته »